Străin la mine acasă (2)


 124 Maxime ….. pentru a reflecţiona

                                         
 1.      Fără credinţă te scufunzi..

 2.      Un creştin care nu are rădăcini este recoltă uşoară pentru Satana.

 3.      În armata lui Dumnezeu, nu există soldaţi necunoscuţi.

 4.      Prietenii se ajută între ei pentru ca să crească în Hristos.

 5.      Nu-ţi însuşi învăţăturile false.

 6.      Cei ce se pleacă pentru a servi pe pământ, vor fi drepţi în Cer.

 7.      Biblia este cartea răspunsurilor mici si mari.

 8.      Dacă-l avem pe Hristos, avem toate motivele de a avea speranţă.

 9.      Hristos luă păcatul meu, plăti vina mea si mă liberă.

10.     Construieşte o prietenie cu Isus în istoria vieţii tale !

11.     Când îţi este greu să ierţi, gândeşte la tot ce ţi-a iertat Dumnezeu.

12.     Lucrurile nu satisfac; Isus, da !

13.     Dacă nu adopţi o poziţie fermă, cazi.

14.     Învăţăturile lui Dumnezeu oferă adevărata cunoştinţă pentru viaţă.

15.     Fii atent ce faci, toată lumea te vede…

16.     Dacă trăim pentru Hristos, nu putem evita problemele de mâine.

17.     Ai făcut ceva extraordinar pentru Dumnezeu azi?

18.     Toate promisiunile lui Dumnezeu se sprijină pe înţelepciunea Sa.

19.     Depozitul lui Dumnezeu niciodată nu are rafturi goale.

20.     Nu există scurtături pentru a ajunge la maturitate spirituală.

21.     Domnul care te-a făcut, vrea să faci din El centrul vieţii tale.

22.     Adorarea plăcută lui Dumnezeu, iese dintr-o inimă supusă.

23.     Nu se poate progresa spiritual privind înapoi.

24.     Dumnezeu îţi dă har suficient pentru fiecare probă prin care trebuie să treci.

25.     Teama ne va părăsi când ne aducem aminte că Hristos este cu noi.

26.     Dumnezeu alege experienţa prin care trebuie să trecem; noi alegem cum o trecem.

27.     Cei ce se tem de Dumnezeu nu trebuie să se teamă de moarte.

28.     Nu rămâne fără speranţă acel ce-şi pune speranţa în Dumnezeu.

29.     Când un creştin moare, tocmai a început să trăiască.                                   

30.     Comuniunea cu Hristos este Secretul capacităţii de a fructifica ocazii.

31.     Predarea este victorie când ne predăm lui Dumnezeu.

32.     Când totul pare rău, Dumnezeu este Bun.

33.     Slujim lui Hristos când slujim celor în nevoie.

34.     Pentru a opri un zvon, începe să te rogi.

35.     Nu putem cunoaşte adevărata valoare a timpului, fără o perspectivă corectă a veşniciei.

36.     Viaţa Creştinului este Biblia Lumii.

37.     Păstrează Credinţa, dar nu numai pentru tine.

38.     E difícil să recepţionăm mesajul cerului când vieţile noastre sunt pline de statica   pământească, lumească.

39.     Este mai bine să-ţi muşti limba, decât să ai o limbă care muşcă.

40.     Dacă mergi abia târându-ţi viaţa de creştin, e posibil ca vina să o aibă greutăţile lumii.

41.     Dumnezeu niciodată nu te va duce acolo unde harul nu te poate susţine.

42.     Dumnezeu ne-a făcut după chipul său; nu încerca să-L faci pe El după al tău.

43.     Cea mai înaltă motivaţie pentru a asculta de Dumnezeu, este dorinţa de a-I plăcea.

44.     Poate că Biblia o fi veche, dar adevărurile ei sunt Totdeauna Noi.

45.     O speranţă  în inimă pune un surâs pe faţă.

46.     Motivaţiile care sună bine, nu totdeauna sunt bune.

47.     Căinţa nu zice doar “îmi pare rău”, ci deasemenea : “gata, până aici !”

48.     Poţi încerca să serveşti lui Dumnezeu fără să-l iubeşti, dar nu poţi iubi pe Dumnezeu fără să-i serveşti.

49.     Adevărata libertate nu constă în a alege propriul tău drum, ci în a ceda alegerea lui Dumnezeu.

50.     Există limite pentru dragostea omului, dar nu pentru cea a lui Dumnezeu.

51.     Câteodată suntem atât de preocupaţi în a ne examina problemele, încât uităm să ne numărăm binecuvântările.

52.     Crucea descoperă sfinţenia lui Dumnezeu şi păcătoşenia omului.

53.     Dacă împlineşti doar speranţele oamenilor, vei pierde aprobarea lui Dumnezeu.

54.     Dumnezeu nu ne scuteşte de furtunile vieţii; El este refugiul  nostru în furtunile vieţii.

55.     Nu toate făgăduinţele biblice sunt necondiţionate.

56.     Dumnezeu nu uită pe păcătos,….. uită păcatul. 

57.     Hristos este unicul drum către cer; toate cărările sunt scurtături către condamnare.

58.     Predarea noastră lui Hristos ar trebui să meargă mână-n mână cu predarea noastră bisericii.

59.     Spune-mi dimensiunea visurilor tale şi-ţi voi spune dimensiunea (D)(d)umnezeului tău. 

60.     Adevăraţii prieteni au inimi care bat la unison. 

61.     Creştinii niciodată nu-şi spun “adio”.

62.     Multe rugăciuni sfârşesc  în “cutia de scrisori pierdute” pentru că duc lipsă de adresă exactă. 

63.     O criză nu poate zdrobi pe acela care se sprijină pe puterea lui Dumnezeu.

64.     Armătura lui Dumnezeu este făcută pe măsură. Dar trebuie să ne-o punem pe deasupra.

65.     Vicleşugurile lui satana nu pot face nimic înaintea puterii Salvatorului.

66.     Mergem la cer nu pentru că aparţinem unei biserici, ci pentru că aparţinem lui Hristos. 

67.     Cu cât mai clar vom vedea suveranitatea lui Dumnezeu, cu atât vom fi mai puţin nedumeriţi de răutăţile oamenilor.

68.     Învaţă-l pe copil calea cea bună, dar asigură-te că şi tu eşti pe ea.

69.     Cei care binecuvântează pe Dumnezeu în încercările prin care trec, vor fi binecuvântaţi de Dumnezeu prin încercările lor. 

70.     Păcatul nu este judecat după cum îl vedem noi, ci după cum îl vede Dumnezeu.  

71.     Trebuie să ne adaptăm noi Bibliei. Niciodată Biblia nouă.  

72.     Dumnezeu nu-ţi cere să fii cel mai bun; ci doar să-ţi faci foarte bine partea ta. 

73.     Trăieşte prin Hristos, sau vei cădea pentru orice lucru.  

74.     Hristos oferă consolare pentru cei îndureraţi şi curăţire pentru cei vinovaţi.  

75.    Sacrificiul a fost exact ceea ce Dumnezeu dorea şi noi aveam nevoie.

76.    Cunoaşterea de Dumnezeu ne face umili; a ne cunoaşte pe noi înşine, ne menţine umili. 

77.    Dumnezeu poate să-şi ascundă scopurile Sale pentru ca să trăim în baza făgăduinţelor Sale.

78.    Dumnezeu iubeşte pe fiii săi, nu pentru ceea ce ei sunt, ci pentru ceea ce El este.

79.    Hristos este unicul drum către cer; toate celelalte drumuri sunt ocolişuri ale condamnării.

80.    Fă-ţi planuri ca şi cum revenirea lui Hristos ar fi peste mulţi ani, dar trăieşte ca şi cum ar fi să vină azi. 

81.    Pentru creştin, frustrarea poate fi voinţa lui Dumnezeu.

82.    Unii creştini care ar trebui să fie în frunte, încă fac instructajul de bază.

83.    Cei care nu trăiesc în conformitate cu idealurile lor, curând vor descoperi că le-au pierdut.

84.    Cei care merg cu Dumnezeu nu se pierd când îi prinde noaptea pe drum. 

85.    Acolo unde arată degetul lui Dumnezeu, acolo mâna Sa va deschide drumul. 

86.    Lauda matinală îţi poate face ziua.

87.    Compasiunea oferă tot ceea ce e necesar pentru a vindeca durerile celorlalţi. 

88.    Viitorul caracter al fiilor noştri va fi conform cu ceea ce învaţă de la noi azi. 

89.    Suntem salvaţi prin ispăşirea făcută de Hristos, nu prin eforturile şi meritele noastre. 

90.    Simţământul nostru faţă de păcat totdeauna va fi proporţional cu apropierea noastră de Dumnezeu. 

91.    Cea mai bună metodă de a înfrunta schimbările vieţii este să privim către neschimbătorul Dumnezeu.   

92.    O Biblie necitită este semnul unui creştin distrus.  

93.    Dumnezeu poate să ia locul oricărui lucru, dar nimic nu poate lua locul lui Dumnezeu.

94.    Inima creştinului este căminul Duhului Sfânt. 

95.    Florile care se înclină spre soare, o fac inclusiv în zile înnourate. 

96.    Evită pe satana ca pe un leu, teme-te de el ca de un şarpe şi nu te încrede în el ca într-un înger de lumină. 

97.    Înţelepciunea este aliata adevărului şi prietena nevinovăţiei. 

98.    Diavolul se teme de un creştin ce cântă. 

99.    Cine nu protestează contra păcatului, în realitate cooperează cu el. 

100.  Trăieşte ca şi cum Hristos ar fi murit ieri, ar fi înviat dimineaţă şi s-ar întoarce azi. 

101.  Multe probleme ale bisericii se rezolvă când membrii ei se pun pe genunchi.

102.  Când Dumnezeu iartă, deasemenea şi uită.

103.  Criticii noştri sunt gardienii neplătiţi ai sufletelor noastre. 

104.  Cu cât mai puţine cuvintele, cu atât mai bună rugăciunea. 

105.  Oamenii au fost făcuţi pentru a funcţiona cu dragoste şi nu funcţionează bine cu nimic altceva. 

106.  Mînia lui Dumnezeu vine cu măsură. Harul Său este fără măsură.

107.  Biblia este dată pentru a fi pâine pentru fiecare zi, nu prăjitură pentru ocazii speciale.

108.  Păstrează ferm valorile cele veşnice; nu te lipi de valorile lumeşti.

109.  Un creştin în război contra unui frate sau o soră în Hristos, nu poate fi în pace cu Tatăl său. 

110.  Poţi să faci ce-ţi place când ceea ce faci îi place şi lui Dumnezeu.

111.  Roagă-te puternic când îţi este cel mai greu să te rogi.

112.  A cere, este dreptul lui Dumnezeu; noi nu avem alt drept decât să ascultăm de Dumnezeu.

113.  Ceea ce noi numim adversitate, Dumnezeu o numeşte oportunitate.

114.  Dumnezeu niciodată nu se grăbeşte, dar totdeauna ajunge la timp.

115.  Dacă vrei să te simţi bogat, numără toate lucrurile pe care le ai şi pe care n-ai fi putut să le cumperi cu bani.   

116.  Cel mai bun lucru pe care poţi să-l dai fiilor tăi, este timpul tău.

117.  O limbă murdară este semnul unui suflet contaminat.

118.  Răspunsurile lui Dumnezeu sunt cîteodată mai bune decât rugăciunile noastre. 

119.  Pentru marile merite, e nevoie de o mare răbdare. 

120.  Iubeşte persoanele, nu lucrurile; foloseşte-te de lucruri nu de persoane. 

121.  Adevărata adorare recunoaşte demnitatea lui Hristos. 

122.  Scara speranţei nu are nimic pe ce să se sprijine aici jos; este susţinută de sus.

123.  Dacă iubeşti pe Dumnezeu, vei respecta Numele Său.

124.  Comuniunea creştină dă curaj pentru a ne zidi şi sprijin pentru a ne menţine.

 „Ei l-au biruit, prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa  chiar până la moarte”.
 (Apocalipsa 12:11).

 Culese de pastor  Radames Petterson Bens
Traduse de V. Onofrei

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: