Străin la mine acasă (3)


Continui călătoria prin propriul hard disk şi încă mă minunez că sunt atâtea lucruri de care nu ştiam că sunt acolo. Astăzi:

______________________________

Cum să vorbim Cuvântul unii cu alţii…

  

1 Petru 3:8 Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi. 9. Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.

Frumos; dar cum gândim unul despre altul şi ce se întâmplă dacă un frate sau o soră ne vorbeşte de rău? Trebuie să ne arătăm greşelile unii altora sau …?

Haideţi să vedem ce spune Cuvântul (singurul adevăr), mai întâi despre inima noastră si apoi despre atitudinea noastră către ‘păcătos’. 

 

Efeseni 4:32 Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

Dumnezeu ne cere să ne iertăm unii pe alţii cum ne-a iertat Hristos. Cum ne-a iertat Hristos? NICIODATĂ nu mai ţine cont de păcatul nostru. Dumnezeu refuză să se mai gândească la păcatul nostru.

 

 Evrei 8:12  Pentru că le voi ierta nelegiuirile, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor.

Aceasta înseamnă că El nu mai vorbeşte despre păcatele tale cu alţii. Dar dacă este tare nasol ce a spus cineva despre tine?

 

Coloseni 3:13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.

Cearta poate că nu este corectă faţă de tine, dar Dumnezeu ne cere să fim mai înţelepţi şi mai răbdători cu fratele sau sora noastră. Până atunci, iartă cum a iertat Isus. HARUL Său este cel care  te-a ajutat pe tine să faci diferenţa între ceea ce este bine şi ce este rău. Încearcă să te uiţi la alţii şi să îi vezi aşa cum îi vede Isus: ca făpturi NOI, perfecte, fără pată, doriţi, favorizaţi, preaiubiţi. Refuză să te uiţi la alta persoană după firea pământească: 

 

2 Cor. 5:16 Aşa că, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii; şi chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuşi acum nu-l mai cunoaştem în felul acesta.

Crede în nevăzut, nu te uita, acţiona sau reacţiona în funcţie de ce vezi, pentru că ceea ce vezi este doar temporar. Nevăzutul (în cazul unui frate sau a unei surori: o făptură nouă, perfectă) este pentru totdeauna. Lui Dumnezeu îi trebuie timp să schimbe o persoană, acordă-I acest timp. Şi tu ai nevoie de acest timp.

 

De ce ne cere Dumnezeu un astfel de lucru?

Dacă vorbeşti sau gândeşti despre un frate sau o sora aşa, îl/o zideşti şi în acelaşi timp aşa te zideşti şi pe tine. Dacă faci contrariul, doar să le scoţi greşelile la iveală (să cunoşti pe celălalt după firea pământească), îl blestemi pe cel de lângă tine.

 

Matei 15:18  Dar, ce iese din gură, vine din inimă, şi aceea spurcă pe om. 19. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. 20. Iată lucrurile cari spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.

Dacă vorbim conform firii unii către alţii, în loc să vorbim folosind Cuvântul (să fim plini de har faţă de noile făpturi), acest lucru SPURCĂ pe cel de lângă noi, dar te spurcă şi pe TINE! Devii prăfuit şi îl faci şi pe celălalt la fel de prăfuit; atunci şarpele se va arăta.

 

Cum să fii motivat să vorbeşti şi să gândeşti aşa faţă de cel de lângă tine?

Acum ajungem la un punct interesant. Isus este foarte clar în ceea ce priveşte lucrurile care ies din inima unui om. Trebuie să realizăm că vorbeşte de inima FIECĂREI persoane. Toţi avem aceeaşi inimă plină de răutate, legalistă, care judecă şi care se laudă. Nu e nici unul mai presus de altul, vieţile diferite au arătat  ‘nivele’ diferite de păcat, dar aceasta este doar datorită faptului că ne-am născut în familii diferite şi am trăit în circumstanţe diferite.

Aşa că ai fost iertat FOARTE MULT tu însuţi. Să nu creadă nimeni: eu nu sunt aşa de rău sau eu nu am fost niciodată aşa de rău. DACĂ viaţa ta a fost mai bună decât a altora (bazat pe ceea ce se vede) este doar datorită circumstanţelor în care ai crescut (doar HARUL lui Dumnezeu) şi nu pentru că tu eşti mai bun sau că ai avea o inimă mai bună. Toţi avem nevoie de Isus în totalitate şi crezând sau simţind că tu eşti mai bun, comparat cu  alţii, nu faci decât să îl ofensezi pe Isus şi pe ceilalţi din jurul tău.

 

Uită-te ce se întâmplă dacă realizezi cât de MULT eşti iertat:

 

(Citeşte Luca 7:36-47)

 Luca 7:40-43 Isus a luat cuvântul, şi i-a zis: „Simone, am să-ţi spun ceva.” -„Spune, Învăţătorule”, I-a răspuns el. 41.  „Un cămătar avea doi datornici: unul îi era dator cu cinci sute de lei, iar celălalt cu cinzeci. 42. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-Mi dar, care din ei îl va iubi mai mult?” 43. Simon I-a răspuns: „Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult.” Isus i-a zis: „Drept ai judecat.”

 Luca 7:47  De aceea îţi spun: Păcatele ei, cari sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin, iubeşte puţin.”

Dumnezeu nu discriminează aici. Nu vorbeşte despre faptul că nu toţi POT arăta la fel de multă iubire şi nu că trebuie să păcătuieşti mult ca să Îl poţi iubi mult pe Dumnezeu. Este despre faptul că trebuie să REALIZEZI adevărul despre tine însuţi şi să REALIZEZI că eşti la fel de mult iertat ca oricine altcineva şi că ai la fel de multă nevoie de iertare. Dacă nu crezi că ai nevoie de multă iertare, nu vei avea multă dragoste şi nu vei vedea aşa de mult pe Dumnezeu în viaţa ta.

 

Să te ajut să înţelegi de ce nu suntem diferiţi în faţa lui Dumnezeu:

Dacă încălcăm o singură poruncă, le încălcăm pe TOATE  (Iacov 2:10 Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate).

Dacă minţi, pentru Dumnezeu este tot una cu a comite adulter sau a fi homosexual! Eşti vinovat de TOATE. Şi astfel meriţi pedeapsa pentru toate lucrurile. Isus a venit ca noi să fim justificaţi de HAR prin CREDINŢA că TOŢI avem nevoie de aceeaşi iertare! 

Dacă nu înţelegi cât de mult ai fost iertat, nu înţelegi harul. De aceea atâţia oameni au dorinţa şi nevoia de a vorbi de eşecurile altora. Doar când realizezi cât de mult ţi-a fost ţie iertat vrei să ierţi pe alţii cum te-a iertat pe tine Dumnezeu. Din cunoaşterea mărimii harului lui Dumnezeu faţă de tine iese puterea de a fi plin de har faţă de cei de lângă tine.

Şi nu te învinovăţi pentru greşelile pe care le faci. Dacă realizezi că eşti ‘vinovat’ de toate lucrurile din acest studiu, pocăieşte-te de ele, alegând să stai lipit de ceea ce a făcut Isus, nu de ceea ce ai făcut tu.

 

Galateni 2:20 Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

21. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.

Dacă ai gânduri negative despre o soră sau un frate sau despre TINE însuţi, acest lucru înseamnă trăire după LEGE, astfel ţinând harul departe de viaţa TA. O atitudine de iertare, răbdare şi de a refuza să condamni pe alţii, duce la pocăinţa celui de lângă tine.  Dacă nu ai această atitudine, cel de lângă tine ŞI tu veţi ajunge mai adânc în necaz (praf în loc de har – probleme în loc de binecuvântări).

 

Cum să ne corectăm unii pe alţii ?

Dacă o anumită persoană continuă în a-i răni pe alţii, ar trebui corectată spre zidire.

 

1 Corinteni 14:3 Cine prooroceşte, dimpotrivă, vorbeşte oamenilor, spre zidire, sfătuire şi mângâiere.

Cine vorbeşte Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui ÎNTOTDEAUNA să vorbească spre zidire, sfătuire şi mângâiere. Uite ce spune biblia despre corectarea greşelilor altora:

 

Galateni 6:1 Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, cari sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu.

A lua seama la tine însuţi este a realiza că nu eşti nici un pic mai bun…

RIDICATUL este opusul  SPURCATULUI. De aceea a spus Isus:

 

Ioan 13:13 Voi Mă numiţi „Învăţătorul şi Domnul”, şi bine ziceţi, căci sunt.

14. Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora. 15. Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu.

Nu vă umpleţi unii pe alţii de praf, ci din contră spălaţi-vă picioarele unii altora!!

Cuvântul vostru nu ar trebui să arate către păcat, ci ar trebui să conducă acea persoană înspre har. Vorbirea ta poate fi ori binecuvântare ori blestem pentru fraţii şi surorile tale şi chiar pentru duşmani!

 

Romani 12:14 Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi şi nu blestemaţi.

Există doar două opţiuni: să binecuvântezi sau să blestemi. A vorbi negativ despre o persoană care nu e prezentă este bârfă. Fie că e adevărat ce spui fie că nu e, e tot bârfă. Trăgând şi alte persoane să judece sau să ia partea cuiva este un ajutor direct acordat diavolului, distrugând munca lui Dumnezeu. Este doar la latitudinea liderilor (oameni pe care Dumnezeu i-a pus în conducere) să discute anumite chestiuni din vieţile oamenilor, să judece situaţii (nu persoane) şi dacă e necesar, să corecteze cu duhul blândeţii. Pavel a scris întotdeauna scrisorile lui către lideri. Şi scrie şi în Galateni 6:1 Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, cari sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul BLÂNDEŢII.  Şi ca roadă ar trebui ca harul să se arate în viaţa celui corectat.

Pentru cel care corectează:  fii conştient că spui că eşti lider spiritual şi vrei să fii responsabil FAŢĂ DE DUMNEZEU pentru rezultatele corecţiei pe care o faci.

Dacă nu eşti sigur că duce la mai mult har (harul ar trebui să se vadă în viaţa ta înainte de a-i corecta pe alţii), atunci mai bine taci şi nu întrista Duhul BLÂNDEŢII din tine.

 

Efeseni 4:29 Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. 30. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.

Lasă ca gândirea şi vorbirea ta (din gândire se produce vorbirea) să fie lucrarea harului către acela care te ascultă. Cu cât este mai mult har în vorbirea ta, cu atât se va arăta harul mai mult în viaţa ta şi în vieţile celor din jur.

Verifică-ţi inima şi gândirea către tine şi către alţii: efort propriu, control propriu, laudă de sine, stima de sine, plângere de milă. Acesta este limbajul şarpelui!!! Dacă oricare din acestea se arată în limbajul tău, şarpele va veni şi va muşca.

Fiind stăpânit de Isus, concentrat asupra Lui, având gândurile şi vorbirea lui Isus către tine şi către alţii, vei atrage promisiunile lui Dumnezeu pentru tine şi alţii.

 

Cum îţi poţi verifica vorbirea şi gândirea chiar acum?

Verifică puterea Duhului în tine şi binecuvântările (harul) peste tine! Eşti atât de binecuvântat că poţi binecuvânta şi pe alţii săptămâna aceasta? Te-ai rugat pentru vindecare? Ai binecuvântat pe alţii cu bani sau cu lucruri bune? Ai putut să dai din timpul tău celor care au mai puţin, dar pe care Dumnezeu vrea să îi favorizeze? Te rogi pentru cei pe care Dumnezeu vrea să îi favorizeze? Cum gândeşti despre ţigani, sau unguri?

Caută noua făptura în fiecare.

Să ştii că eşti la fel de iertat şi la rândul tău, iartă fără să îţi mai aduci aminte

Nu gândi pentru alţii, corectează doar când ştii cum să îi conduci mai mult în har

Pentru aceasta fii realist cu privire la propria-ţi viaţă

Nu te gândi pentru cine se potriveşte acest studiu, începe cu tine. Verifică-ţi gândirea către alţii

Dacă în timpul acestui studiu te-ai gândit că este bun pentru cineva anume sau pentru mai mulţi, ai mult de lucru la tine însuţi. Dacă îţi cauţi scuze, trebuie să o rupi cu mândria.

 

1 Petru 3:9 Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea. 10.  Căci cine iubeşte viaţa, şi vrea să vadă zile bune, să-şi înfrâneze limba de la rău, şi buzele de la cuvinte înşelătoare.

Vrei să iubeşti viaţa şi să vezi zile bune? Ia acest studiu în serios şi aşa se va întâmpla. Cu cât vrei mai mult bine pentru cei din jur cu atât mai mult bine vei vedea tu.

 

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: