De ce i-a pedepsit Dumnezeu pe oameni la Turnul Babel? Se temea El oare că aceștia vor ajunge la cer?


Pieter Bruegel the Elder: The Tower of Babel

Pieter Bruegel the Elder: The Tower of Babel

Răspunsul la această întrebare este relativ simplu. Cu toate acestea, textul este adesea folosit ca argument de către contestatarii Sfintei Scripturi, care, în mod evident neinformați, preiau întrebarea de pe internet sau de pe alte surse aparținând ateilor și o aruncă obsesiv în ”luptă”, de fiecare dată când au ocazia.

Să vedem mai întâi ce spune textul din Geneza 11:

„Tot pământul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în ţara Şinear; şi au descălecat acolo. Şi au zis unul către altul: „Haidem! să facem cărămizi şi să le ardem bine în foc.” Şi cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var. Şi au mai zis: „Haidem! să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vârf să atingă cerul şi să ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului!” Domnul S-a coborât să vadă cetatea şi turnul pe care-l zideau fiii oamenilor. Şi Domnul a zis: „Iată, ei sunt un singur popor şi toţi au aceeaşi limbă; şi iată de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce şi-au pus în gând. Haidem! să Ne coborâm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora!” Şi Domnul i-a împrăştiat de acolo pe toată faţa pământului; aşa că au încetat să zidească cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ, şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pământului.” (Geneza 11:1-9)

Trebuie să mărturisesc faptul că, la primele lecturări superficiale ale Bibliei, eu însumi mi-am pus întrebarea: ”Cum poate un turn să ajungă până la cer și de ce s-ar simți Dumnezeul atotputernic – și care este Duh – amenințat de construcția lor?”

Una dintre problemele noastre, ale oamenilor, este aceea că încercăm să deslușim probleme duhovnicești, spirituale, folosind o paradigmă pământească. Folosesc adesea imaginea cifrei 6, scrisă de mine pe o hârtie. Din cealaltă parte a mesei se va vedea, fără dubiu, un 9. Ar putea exista și o dispută cu privire la cifra corecta, cu partenerul de discuție situat pe partea opusă și a cărui perspectivă poate părea corectă până la un punct. Răspunsul corect la întrebarea  ”cine are dreptate?” va fi întotdeauna dat, totuși, de autorul înscrisului, de mine în acest caz. Dacă eu am scris 6, atunci este 6 și nu 9, indiferent de ce se vede din cealaltă parte. Iar, dacă vrei să cunoști adevărul, trebuie să abordezi lucrurile din perspectiva celui ce a scris, să încerci a privi lucrurile din partea lui de masă. Perspectiva lui Dumnezeu este, adesea, total diferită de cea a oamenilor.

În Geneza 9:1, după potop, ni se spune că:

„Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe fiii săi şi le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul.”  Nu este vorba de o invitație sau de o propunere, ci de o poruncă fermă și fără echivoc din partea Domnului către toți oamenii acelei vremi, o dorință a celui ce are drept de stăpânire asupra lor care nu lasă loc de negociere. Aceasta are cu atât mai multă greutate cu cât venea după o pedeapsă exemplară împotriva neascultării și păcatului. De fapt Dumnezeu nu face altceva decât să le reînnoiască trimiterea pe care le-o dăduse în Geneza 1:28, unde citim că ”Dumnezeu i-a binecuvîntat, și Dumnezeu le-a zis: „Creșteți, înmulțiți-vã, umpleți pãmîntul, și supuneți-l; și stãpîniți peste peștii mãrii, peste pãsãrile cerului, și peste orice viețuitoare care se mișcã pe pãmînt.”

Aparent oamenii au ales să se supună poruncii divine (dacă ne uităm în ultimul verset al capitolului 10). Vedem că aceștia ”au pornit înspre răsărit” (Gen. 11:2). Of, de câte ori nu procedăm și noi la fel în viețile noastre! Pornim bine și entuziast, dar ne oprim pe drum, permițând ca alte lucruri să obtureze imaginea lui Dumnezeu…

Sub conducerea puternicului Nimrod (Gen. 10:8-10) oamenii se opresc la un moment dat într-o câmpie din țara Șinear și ”au descălecat acolo” (Gen. 11:2), hotărând, de capul lor și împotriva poruncii divine, să își facă un oraș și un turn care să îi țină laolaltă. Încă o dată, omul decide să răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, dând dovadă de neascultate și rebeliune:

Şi au mai zis: „Haidem! să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vârf să atingă cerul (dorința străveche de a fi ca Dumnezeu) şi să ne facem un nume (ei aveau deja un nume, în Dumnezeu – dar vroiau un nou început), ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului (o dorință contrară poruncii pe care o primiseră)!”

Cele două expresii exterioare ale păcatului din inima lor (un oraș, care să-i țină laolaltă, în loc de a umple pământul și un turn mare care să le ofere un „nume”) indică neascultarea și dorința de mărire, mândria despre care ni se spune că ”merge înaintea pieririi” (Prov. 16:18). Este vorba o reeditare a păcatului adamic care indică faptul că omul s-a lăsat condus de o natură păcătoasă – refuzând autoritatea divină, alegând să se răzvrătească. Omul decide, încă o dată, că vrea să fie ”ca Dumnezeu”.

S-a temut Dumnezeu că oamenii vor ajunge cu turnul lor până la El? Nicidecum! Pentru a elimina orice confuzie, am aruncat o privire către termenul care descrie ”cerul”  în limba ebraică (shâmayim shâmeh) se referă la bolta unde sunt norii, ca sens principal. Este același termen folosit încă din primul verset al Scripturii pentru a descrie o parte a creației. Da, cerul este folosit adesea, metaforic și pentru a pune în cuvinte o realitate copleșitoare,  pentru a descrie locuința, prezența lui Dumnezeu, însă noi știm că Dumnezeu nu poate fi limitat într-un spațiu pe care El însuși la creat. Deși nu avem nici un dubiu că oamenii au sperat să ajungă  ca Dumnezeu prin faptul că văr ajunge la cer (cu sensul de loc al prezenței lui Dumnezeu) aceasta nu indică decât puțina lor cunoaștere a Acestuia. Ei își doreau o scară către locurile sfinte. Tatăl, în înțelepciunea lui, a știut că aceasta, nu doar că nu îi va aduce la El, ci nu va face altceva decât să îi îndepărteze și mai mult. El nu avea cum să se teamă de turnul lor, după cum nu se teme nici de zgârie norii zilelor noastre…

Unii își vor pironi ochii la turnul ce indică o nouă tentativă de declarație de independeță a omului, dar alții vor vedea Dumnezeul bun, milos și în egală măsură drept și sfânt și care le cunoștea inimile pervertite de păcat și promisese că nu va mai distruge lumea prin potop (Geneza 9:12-17). În înțelepciunea Lui, acesta alege nu să le răspundă pe măsura păcatului, ci să îi determine să se întoarcă la decizia corectă. Prin urmare le ”încurcă” limbile, astfel încât, nemaiputându-se înțelege, oamenii vor continua să se disperseze pe toată suprafața pământului:

”Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toatã fața pămîntului; așa că au încetat să zidească cetatea.” (Geneza 11:8).

Concluzionăm prin a spune că, ceea ce este folosit adesea pentru a descrie o absurditate, o eroare a Sfintei Scripturi, nu este altceva decât o nouă dovadă a înțelepciunii și măreției lui Dumnezeu. Iar ceea ce pare a fi o pedeapsă nejustificată se dovedește a fi doar manifestarea milei și îndurării Sale.

One Response to De ce i-a pedepsit Dumnezeu pe oameni la Turnul Babel? Se temea El oare că aceștia vor ajunge la cer?

  1. Ar mai putea fi o variantă. La o așa mare aglomerare de populație, pământul din apropierea lor, adică din apropierea Turnului Babel, ca de altfel orice suprafață agricolă, nu poate da oricât de multe roade. Densitatea exagerată la care s-a ajuns și încă se mai insista în continuare ar fi sărăcit pământul în așa hal încât nu ar mai fi putut hrăni populația acelui teritoriu. Până să se prindă și să înțeleagă bine omenirea de atunci din ce motive pământul nu-i mai putea hrăni s-ar fi făcut multă pagubă și poate chiar și cu paguba produsă oamenii n-ar fi înțeles adevăratul motiv. Încurcându-le limbile, Dumnezeu s-a asigurat că oamenii se vor împrăștia pe toată suprafața pământului din cauză că nu se mai puteau înțelege între ei decât în grupe care aveau aceeași limbă. Dar nu este decât o posibilă ipoteză. 🙂

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: