Rămâneţi aici cu măgarul…

5 noiembrie 2009

magarUn pastor, „demisionat mai mult cu forţa, şi-a ales ca text pentru mesajul de predare a ştafetei, vorbele rostite de Avraam către slugi, când pleca pe munte să-l jertfească pe Isaac: „Rămâneţi aici cu măgarul …”

Orbiţi de durere, de mândrie sau din alte motivaţii care nu ne onorează, folosim uneori Cuvântul lui Dumnezeu în mod nepotrivit, fie pentru a lovi în ceilalţi, fie pentru a-i manipula ori pentru a ne justifica propriile eşecuri şi păcate.

În continuarea unei astfel de predici, eu aş continua retoric şi v-aş întreba:

Într-o astfel de situaţie, cine-i Avraam dar, mai ales, cine-i măgarul?…

 


Străin la mine acasă (3)

3 octombrie 2009

Continui călătoria prin propriul hard disk şi încă mă minunez că sunt atâtea lucruri de care nu ştiam că sunt acolo. Astăzi:

______________________________

Cum să vorbim Cuvântul unii cu alţii…

  

1 Petru 3:8 Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi. 9. Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.

Frumos; dar cum gândim unul despre altul şi ce se întâmplă dacă un frate sau o soră ne vorbeşte de rău? Trebuie să ne arătăm greşelile unii altora sau …? Citeşte restul articolului